Orsk, by i Russland, Orenburg fylke, ved Ors utløp i Ural, 240 km sørøst for Orenburg; 245 500 innb. (2008). Endepunkt for den 850 km lange oljeledningen fra Emba- og Mangysjlak-feltene. Nikkelraffinering, fabrikasjon av lokomotiver, oljeraffineri. Grunnlagt som festning 1735.