Ornis Norvegica, ornitologisk fagtidsskrift, utgitt av Norsk ornitologisk forening (NOF), siden 1999; inneholder vitenskapelige artikler om fugler og utkommer med to hefter per år. Ornis Norvegica er videreføringen av foreningens tidligere tidsskrift Cinclus, som utkom første gang i 1978 og som fra 1979 utgjorde serie C av Fauna Norvegica, først utgitt av Norsk zoologisk tidsskriftsentral og fra 1994 av NINA·NIKU.