Orlov, gammel russisk adelsslekt, kjent siden 1300-tallet. Ivan Orlov deltok i strelitsopprøret mot Peter den store. Han ble dømt til døden, men benådet på skafottet og ansatt som offiser i den nye hæren. Hans sønn, generalmajor Grigor Orlov, guvernør i Novgorod, var far til generalfelttøymester Grigor Grigorjevitsj Orlov (1734–83), keiserinne Katarina 2s elsker, som ble greve 1763 og tysk riksfyrste 1772, generaladmiral Aleksej Grigorjevitsj Orlov (1737–1808), fra 1770 greve Tsjesmenskij, førsteprokurator i Senatet Fjodor Grigorjevitsj Orlov (1741–96), som ble greve 1770, og Vladimir Grigorjevitsj Orlov (1743–1803). Utenomekteskapelige sønner av førsteprokurator F. G. Orlov var offiseren Mikhail Fjodorovitsj Orlov (1785–1842), som deltok i dekabristopprøret 1825, og statsmannen, diplomaten og hærføreren Aleksej Fjodorovitsj Orlov (1786–1861), som ble greve 1825 og fyrste 1856.