Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Orkdal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørvest for Trondheim omkring Orkdalsfjorden og de nederste 20 km av Orklas dalføre samt flere mindre sidedaler i vest.

Berggrunnen består i vest av gneis og granitt, og i hoveddalføret og østafor av omdannet kambrosilurisk skifer. Nedre del av dalføret er en bred og flat elveslette med grus- og leirterrasser på sidene. Øst og vest for hoveddalen ligger skogkledde åser og fjellvann, og særlig i vest store områder over skoggrensen (400–500 moh.). Lengst sørvest ligger Omnfjellet (847 moh.) like ved grensen til Snillfjord. Sentralt i kommunen ligger Grytdalen naturreservat med store hjortestammer.

I hoveddalen ligger en nesten sammenhengende tettbebyggelse med OrkangerFannrem fra fjordbotnen og 5 km oppover dalen, Gjølme ved fjorden i vest, og Vormstad og Svorkmo i sør. Ellers bosetning langs hele Orkladalføret, ut langs vestsiden av fjorden og i noen av sidedalene. Folkemengden har hatt en jevn vekst helt fra 1960-årene, 1995–2005 med 3,3 % mot 6,3 % i fylket.

I dalbunnen drives jordbruk med hovedvekt på et allsidig husdyrhold. Rundt 1/5 av jordbruksarealet brukes til korndyrking, først og fremst i hoveddalføret. Skogen er en viktig ressurs; i 2003 ble det avvirket 17 000 m3 tømmer, noe som utgjør 9 % av fylkets totale avvirkning. Det er betydelig industri i området Orkanger–Fannrem–Gjølme, med hovedvekt på metallproduksjon og verkstedindustri, som utgjør hhv. 22 % og 19 % av industrisysselsettingen (2003), bl.a. med ferrosilisiumverk og silisiumkarbidverk. Ellers er det kjemisk industri, produksjon av ikke-metallholdige produkter og grafisk industri. Ved Orkanger er en godt utbygd havn med atskillig eksport av ferrolegeringer og kjemiske produkter fra silisiumkarbidfabrikken på Gjølme ved Orkdalsfjorden. Om lag 12 % av de yrkesaktive har arbeid i Trondheim (2001).

Orkdal er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 386 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 96 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Svorkmo kraftverk (i drift fra 1983).

Avisen Sør-Trøndelag kommer ut fem ganger ukentlig.

Orkanger er et trafikknutepunkt med god veiforbindelse (E 39) til Trondheim (Heimdal). E 39 går vestover til Kyrksæterøra og kyststrøkene på Nordmøre.

Fra Orkanger går Rv. 710 nordover til Agdenes med ferge videre til Fosenhalvøya; Rv. 714 går fra Rv. 710 i Gjølme nordvestover gjennom Snillfjord til Sunde og videre til Hitra og Frøya. Oppover dalen går Rv. 65 til Storås i Meldal og videre til Surnadalsøra; fra Svorkmo tar Rv. 700 av fra Rv. 65 og fører over Løkken og Meldalskogen til Meldal.

På Evjen ligger Orkdal Sjukehus.

Orkdal hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med AgdenesFrøyaHemneHitraMeldalRennebu og Snillfjord.

Orkdal kommune tilsvarer de fire soknene Geitastrand, Orkanger, Orkdal og Orkland i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Orkdal til Orkedalen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Orkdal kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Orkanger: Havn- og industriområdet, Nærvik, Grensen, Hov, Rømme, Bårdshaug, Rømmesbakkan, Hovsbakkan
  • Orkdal østre: Evjen, Klemmetsmo, Espa, Aunemo-Gjøløya, Fannremsmoen, Grøtte, Sundli, Blåsmo-Ekli
  • Orkland: Øyum, Monsetjåren, Svorkmo, Årlivoll, Moe, Togstadjåren, Oppøyen, Hoston
  • Geitastrand og Orkdal vestre: Støylen, Kvålsvoll, Forve-Solhus, Fossjåren, Gjølmesli-Ustjåren, Sølberg, Gangås, Gjølme, Råbygda, Ofstad, Kjøra

Kommunen fikk sine nåværende grenser 1963 ved sammenslåing av tidligere Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand kommuner.

I administrasjonssenteret ligger Bårdshaug herregård som drives som hotell. Nordøst i kommunen ligger Songli forsøksgård for viltstell. Thamshavnbanen, Norges første elektriske jernbane (1908) og verdens første med vekselstrømdrift, transporterte tidligere kis og personer fra Løkken i Meldal til Thamshavn ved Orkanger. Nå drives den som museumsjernbane mellom Fannrem og Løkken. Orkdal kirke er en korskirke i stein, bygd 1893, med en steinportal mellom prestesakristiet og koret fra en tidligere kirke; portalen er av samme steintype som Nidarosdomen.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en sølv pæl dannet ved bølgesnitt mot en grønn bakgrunn; symboliserer elven Orkla.

Navnet. Første ledd kommer av elvenavnet Ork, nå Orkla.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.