Orkaniske basseng, sedimentasjonsbasseng som ble dannet ved rifting i devontiden og som strakte seg rundt 600 km fra nordøstkysten av Skottland til vestkysten av Norge. I bassenget ble Old Red-avsetningene avsatt med tykkelse på opptil 6000 m.