Oringe er en liten halvøy ved VordingborgSjælland i Danmark, her ble Vordingborg Sindsygehospital oppført i 1857 etter tegninger av Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll, dengang het det Helbredelsesanstalten for Sindsyge ved Vordingborg. Sykehuset ble utvidet i 1870 og setter et tydelig preg på halvøya. På det meste hadde sykehuset omkring 900 pasienter og over 550 ansatte, mens det i dag har 90 pasienter. Sykehusets museum forteller om pasientenes liv fra 1858 og fram til våre dager. Grøntområdet har mange flotte gangveier.