Organisation de l'Armée Secrète, hemmelig organisasjon opprettet våren 1961 av franske militære og sivile i Algerie. Målet var å hindre en våpenhvile mellom Frankrike og Algerie som ville anerkjenne Algeries uavhengighet. Lederne for OAS søkte å sikre seg kontroll over de franske styrker i Algerie ved et kupp 22. april 1961, men mislyktes. OAS gjorde et nytt forsøk på å vinne makten i Algerie og fortsette krigen april 1962, da general Raoul Salan provoserte de algeriske styrker til å bryte våpenhvileavtalen som var inngått i Évian. De mest fremtredende ledere av OAS ble etter hvert arrestert og organisasjonen oppløst sommeren 1962.