Oreopithecus, fossil primatslekt i familien Oreopithecidae. Ca. 75 cm høy, levde i yngre miocen (10–11 millioner år siden) i Toscana, Italia. De første fossilene av denne slekten ble beskrevet i 1872, men et funn i 1958 av et nesten fullstendig skjelett har gitt mye ny kunnskap. Oreopithecus' bygning viser så mange spesielle trekk, bl.a. i utformingen av tennene, at den nå regnes som en egen, utdødd utviklingsgren (familie) innen hominoidene, uten nærmere tilknytning verken til menneskeapenes (Pongidae) eller menneskenes (Hominidae) utviklingslinjer.