Order of Merit, britisk orden innstiftet 1902 av kong Edvard 7. Den kan tildeles militære og sivile briter (høyst 24 innehavere samtidig) og utlendinger for særlig fremragende virksomhet i krig eller fred. Ordenen, som er en av Storbritannias mest eksklusive, medfører ingen spesiell tittel, men gir innehaverne rett til å sette forkortelsen O. M. etter sitt navn. Ordenen blir ofte tildelt fremtredende personer som ikke ønsker å bli adlet. Ordenstegnet, et mantuakors i rød og blå emalje, bæres om halsen i et lysblått og rødt bånd.