Orcagna, eg. Andrea di Cione, 1308(?)–1368, italiensk arkitekt, billedhugger og maler. I 1350- og 1360-årene var han knyttet til domkirken i Firenze og deltok også i utsmykningen av domkirken i Orvieto. Som billedhugger er han den fremste innen den florentinske gotikk ved siden av Giovanni Pisano. Hans hovedverk er tabernakelet i Or San Michele (1352(?)–59), med Marias liv, der særlig hans plastiske figurgruppering i relieffene tyder på påvirkning fra det samtidige maleri. Tabernakelet ble reist til minne om pestens herjinger 1348 og vitner om Orcagnas dype religiøsitet. Hans eneste kjente maleri er en altertavle i Strozzikapellet i Santa Maria Novella, Firenze (1357). Orcagna hadde stort malerverksted og mange elever.