Opset, storgård i Grue kommune, Hedmark, ved Fylkesvei 210 på vestsiden av Glomma cirka 5 km sørvest for Kirkenær. Gården hadde i 2018 et totalareal på omkring 23 250 dekar, hvorav 1074 dekar dyrket mark og cirka 20 000 dekar skog. Opset har bl.a. tilhørt slektene Bredesen og Løvenskiold, og gården er siden 1969 i slekten Wolls eie. Hovedbygningen, et toetasjers hus i panelt tømmer med valmtak, er fra 1700-tallet.