Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Oppegård er en kommune i Akershus fylke. Kommunen ligger i Follo mellom Bunnefjorden og Sørmarka, ved grensen til Oslo.

Kommunen ble opprettet i 1915 ved at Nesodden kommune ble delt i to. Oppegård og Ski skal slås sammen til Follo kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Terrenget i Oppegård er småkupert og stort sett skogkledd med løsmasser i forsenkningene. Kommunen deles nesten i to av den nord–sørgående Gjersjøen. Berggrunnen består av gneis med nord–sørgående strøkretning som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde.

I vest ligger det tynt befolkete Svartskogområdet og i øst bymessig bebygde områder på begge sider av Østfoldbanen. Åsene når høyest i nordøst til 216 meter over havet på sørskråningen av Grønliåsen. Svartskogplatået i vest når opp i 163 meter over havet.

Bosetningen er konsentrert til bybåndet langs jernbanen sørover fra Oslo, øst for Gjersjøen. Særlig i nordøst, omkring administrasjonssenteret Kolbotn, er bosetningen tett. Her bor rundt 2/3 av folkemengden på vel 1/4 av kommunens areal.

Folkemengden har gjennom flere tiår vist sterk vekst. I tiårsperioden 1995–2005 var befolkningstilveksten redusert til 8,1 % mot 13,8 % i Akershus fylke som helhet.

Som følge av det generelt sett sparsomme jorddekket i kommunen og den sterke utbyggingen betyr jordbruket lite. I 1960-årene ble en del industri og annen næringsvirksomhet etablert i nordøst, men denne er i stor grad erstattet av annen næringsvirksomhet. På Mastemyr ved Mosseveien ligger IBM og Kodak Norge A/S, Robert Bosch, Volvo Norge AS og transportbedriften Norgesbuss. En stor andel av kommunens yrkestakere har arbeid utenfor kommunen; i alt 70 % (2001), 53 % i Oslo.

Europaveiene E 6 og E 18 er hovedveiene sørover fra Oslo henholdsvis langs kommunegrensen i øst og vest for Gjersjøen. De møtes ved Ringnes sør for Gjersjøen. Tverrforbindelsen mellom de to motorveiene (Sofiemyr–Mastemyr) går gjennom administrasjonssenteret Kolbotn.

Rv. 152 går sentralt gjennom de mest tettbygde områdene i kommunen. Østfoldbanen går gjennom kommunen; stasjonene i Oppegård har bare lokaltrafikk.

Oppegård hører til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås.

Oppegård kommune tilsvarer de tre soknene Greverud, Kolbotn og Oppegård i Nordre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Oppegård til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Oppegård kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 40 grunnkretser:

  • Kolbotn: Nedre Ormerud, Rikeåsen, Kolbotn, Solbråtan, Vestre Ekornrud, Kantoråsen, Østre Ingieråsen, Li gård, Østre Mellomåsen, Midtre Mellomåsen, Vestre Ingieråsen, Ingierodden, Trollåsen, Vestre Mellomåsen, Mastemyr industrikrets
  • Tårnåsen: Tårnåsen, Østre Hellerasten, Nordre Ødegården, Søndre Ødegården, Øvre Ormerud, Øståsen, Midtre Hellerasten, Vestre Hellerasten, Skrenten
  • Sofiemyr: Fløisbonn industrikrets, Østre Bråten, Sofiemyr, Søndre Sofiemyråsen, Nordre Bråten, Søndre Bråten, Nordre Sofiemyråsen, Vestre Bråten, Østre Ekornrud
  • Greverud: Østre Greverud, Oppegård syd-øst, Frydenberg, Oppegård syd-vest, Myrvoll, Vestre Greverud
  • Svartskog: Svartskog

Før bygging av jernbanen lå sentrum i kommunen på Oppegård kirkested på Svartskog. Etter åpningen av Østfoldbanen i 1879 har nesten all utbygging foregått i kommunens østre deler. I Svartskogområdet ligger Roald Amundsens hjem og Ingierstrand Bad. Ingierkollen slalåmsenter ligger vest for Kolbotn stasjon. Kolbotn kirke er en steinkirke i romansk middelalderstil som ble bygd i 1932.

Kommunevåpenet (godkjent 1976) har 17 gull triangler – 5.5.3.3.1 – mot en svart bakgrunn. Motivet gjenspeiler 17 gårder som lå her i middelalderen.

Navnet kommer av norrønt Uppigarðr, ‘øvregården’; navnet på bygda i middelalderen var Gerðaruðin.

  • Barca, Eivind: Oppegård kommunes historie, 1965.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.