Ophidiiformes, benfiskorden med fem familier og minst 355 arter. En lang rekke ubeskrevne arter er kjent. Bukfinnene er ofte tilbakedannet, eller er plassert langt foran på kroppen nær gjellelokket. Rygg- og gattfinnen har lang basis, og er ofte forbundet med halefinnen. Neseborene er todelte (parret) på hver side. Den systematiske plasseringen av denne gruppen er fortsatt omstridt; den er tidligere blitt plassert sammen med både piggfinnefiskene og torskefiskene. Se også snyltefisker.