Onobrychis, slekt i erteblomstfamilien med 120 arter i Europa og Asia. Flere arter dyrkes som fôrplanter, bl.a. esparsett.