Onega, by i Russland, ved Onegas utløp, 125 km sørvest for Arkhangelsk; 22 400 innbyggere (2008). Utskipning av trelast, treforedlingsindustri.