Omsted, norsk slekt som stammer fra Henrik Johansen (Jansen) Omsted (død ca. 1686), rådmann i Tønsberg omkring 1650. Fra hans sønnesønn, kjøpmann i Drammen Nils Omsted (1706–78), utgår flere grener av slekten, gjennom sønnene kjøpmann Gabriel Omsted (1740–86) og godseier Otto Nilsen Omsted (1745–89), som arvet Fossesholm i Eiker etter sin morfar. Fra sistnevnte stammer bl.a. godseier Arne Arntzen Omsted (1836–1903) på Bjerke i Solør og dennes sønner, godseier Wilhelm Omsted (1865–1941) og juristen Arne Omsted (1868–1957).