Olympus, forholdsvis stor kommunikasjonssatellitt utviklet for og skutt opp (1989) av ESA for å demonstrere ny teknologi. Utviklingen begynte i 1979, og satellittprosjektet var til 1983 kjent under betegnelsen L-Sat.