Olof Högberg, svensk forfatter, folkeopplysningsmann og redaktør. Utgav 1906 et stort, fantastisk Norrlandsepos, Den stora vreden (3 bd., ny utg. 1983), en krønike fra stormaktstiden som bygger på et rikt kulturhistorisk stoff. Her blandes legender, historiske kjensgjerninger og sosialliberale idealer i et originalt språk, fylt av provinsialismer, bokspråk og arkaismer. Hjemstavnspatriotismen skinner også igjennom i de sammenhengende tobindsromanene Fribytare (1910), Baggbölingar (1911) og Utbölingar (1912), som skildrer Norrland da trevareindustrien fikk sitt gjennombrudd på slutten av 1800-tallet. Han utgav også eventyrromaner, novellesamlinger, kulturhistoriske krøniker og naturskildringer.