Olle Kåks, svensk maler, grafiker og billedhugger, skildret i en rekke symbolmettede bilder med realistiske detaljer og delvis med innslag av skulptur og reelle gjenstander menneskelige situasjoner. I sentrum står kvinnen som jord og livgiver. Professor ved Kungliga Konsthögskolan 1979–87, rektor 1987–99.