Olle Granath, svensk kunstskribent og museumsmann. Han har vært kunstkritiker i Dagens Nyheter og redaktør for Konstrevy 1967–69. Har skrevet Svensk konst efter 1945 (1975). Sjef for Moderna museet i Stockholm 1980–89, overintendant for Nationalmuseum og sjef for Statens konstmuseer siden 1989.