Olenek, elv i Russland, i Sibir, springer ut på Sentralsibirske platå, renner nordover gjennom slettelandet og munner ut i Laptevhavet, 2270 km lang.