Ole Wilhelm Lund, norsk offiser og ingeniør. 1872–80 ingeniør ved statens jernbaneanlegg, foretok den første utstikning av Bergensbanens høyfjellsovergang. Fra 1883 knyttet til anlegget av Ofotbanen. Planla og utførte den store malmkaien i Narvik.