Ole Wilhelm Fasting, født i Sunnfjord, norsk ingeniør og forfatter. Tok ingeniøreksamen i Zürich 1876, 1878–1908 overlærer ved Bergens tekniske skole. Han skrev bl.a. Fra jagten her vestpaa (2 bd., 1898–99), Fra fjeld til fjære (1901), Lyng (1902), Drivtømmer (1903), Perler (1904), Solstrand (1905) og Graalyst (1907); bøker preget av et intimt kjennskap til vestlandsnaturen og kjærlighet til friluftslivet. Ved brosjyren Paa gale veie (1904) og som foredragsholder agiterte han mot forbudsbevegelsen. Et utvalg av hans skrifter med en biografisk innledning av Hjalmar Christensen kom ut 1918.