Norges første fagutdannede etnograf. Han studerte 1900–06 i Berlin og Leipzig, avbrutt av studieopphold blant samene 1902 og blant hopi-indianerne i Arizona 1903–04, og tok doktorgraden med avhandlingen Beiträge zur Vorgeschichte der Ost-Eskimo (1907). I 1909 utgav han det grunnleggende arbeidet Eisenzeitfunde aus Ostfinmarken, Lappländische Studien. Solberg var 1906–08 amanuensis ved Universitetets Etnografiske Museum, Oslo, ble 1912 universitetsstipendiat og 1917 professor samme sted. Han nedla et stort arbeid for å forøke de etnografiske samlinger, og var dessuten grunnlegger og utgiver av flere av museets skriftserier.