Ole Jacob Bull, norsk kulturadministrator. Cand.mag. 1974; studier i utlandet 1979–80 og 1982–83. Han har vært ansatt som daglig leder i Norsk Forfattersentrum 1980–82. I Aschehoug Forlag 1985–97, redaksjonssjef 1990–97. Vikar som direktør i Norsk kulturråd fra 1997; beskikket som direktør 2004 for en åremålsperiode på seks år. En rekke skjønnlitterære oversettelser.