Ole Falck Ebbell, født i Oslo, norsk arkitekt. Virket i første rekke i Trondheim, men han stod også for oppføring av bygg i andre deler av landet. Blant hans mer kjente arbeider er Ila folkeskole i Trondheim (1875–77), Eg asyl i Kristiansand (1877–81), Elvran kirke i Stjørdal (1893) og Snillfjord kirke i Hemne (1899).