Ole Camstrup, født i Etne (Sunnhordland), norsk lærer og bygdemålsdikter, student 1702 fra Bergen samtidig med Ludvig Holberg. Opprettet en privat latinskole i Bergen ca. 1715. Forfattet mange leilighetsdikt, samlet 1739 i Trifolium Metricum. I et dikt fra 1729 på sunnhordsk mål, skrevet under merket Aschaut Rudlestae (Rullestad er en gård i Etne), lar han en bonde skildre det bryllup diktet har til emne. Dette motivet kommer flere ganger igjen i embetsmenns bygdemålsdiktning.