Oldereidelva, elv i Bodø kommune, Nordland. Kommer fra Gjømmervatnet i Skjerstad (398 moh., 5,7 km2) og renner ut i Misværfjorden ved Oldereid. Nedbørfelt 50 km2. Regulert. Utbygd i Oldereid kraftstasjon (12 MW i maskininstallasjon og 70 GWh i midlere årsproduksjon).