Olav Sundet, født i Kristiansand, norsk pedagog. Rektor ved Norges kommunal- og sosialskole 1949–53, inspektør ved Pedagogisk seminar, Oslo 1953, rektor sst. 1968–76. Nedla et betydelig arbeid for avholdsbevegelsen. Han utgav bl.a. Idar Handagard; mannen og livsverket hans (sm.m. O. Bakken, 1944) og Johan Scharffenberg. Samfunnslege og stridsmann (1977).