Olav Sandvik, norsk veterinær. Dr.med.vet. 1963. Professor i mikrobiologi og immunologi ved Norges veterinærhøgskole 1963–75, rektor samme sted 1972–75. Direktør ved Veterinærinstituttet, Oslo, 1975–83. Veterinærdirektør i Landbruksdepartementet og leder av veterinærvesenet 1983–90, spesialrådgiver sst. 1990–94.