Olaug, kvinnenavn, opprinnelig Ólog, Ólof, av urnordisk ánu, 'forfedre', og gammelgermansk liugan, 'love under ed'. Navnedag 24. april.