Olaudah Equiano, afrikansk-britisk forfatter og anti-slaveriaktivist. I selvbiografien Equiano's Travels: His Autobiography. The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African (1789) gir han en skildring både av Afrika på slavehandelens tid, av slavetilværelsen og av en afrikaners liv som fri mann i Europa på 1700-tallet. Boken er et viktig vitnesbyrd om møtet mellom Europa og Afrika sett fra afrikansk perspektiv, og en klassiker innen tidlig afrikansk litteratur på europeiske språk. Equiano engasjerte seg sterkt i arbeidet for å få forbudt slavehandelen.