Olaf Scheveland Jensen, norsk zoolog, bror av G. M. Jensen. Undersøkte 1870 med stipendium ferskvanns- og landmollusker og igler i Norge. Var 1874–82 konservator i zoologi ved Bergens Museum og overtok 1880 Statens praktisk-vitenskapelige undersøkelse av vårsildfisket, men måtte av helsehensyn oppgi dette arbeidet allerede året etter. Han var den første norske zoolog som satte seg inn i moderne mikroskopisk teknikk. I 1885 ble han utnevnt til universitetsstipendiat i Oslo.