Olaf Rude, dansk maler. Etter studier hos Kristian Zahrtmann ble han i Paris 1911 påvirket av fransk kunst, og malte i de nærmeste årene Cézanne-influerte bilder som Bro i Frederiksberg have (1915, Århus), samt kubistiske og abstraherende komposisjoner. Etter at han 1919 hadde slått seg ned på Bornholm, nærmet han seg igjen naturen i lysfylte landskaper i olje og akvarell og i fint avveide atelierinteriører og oppstillinger, bl.a. Nature morte med harmonika (1926, Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo). Også portretter.