Olaf Lange, født i Stavanger, norsk maler og grafiker, studerte i Paris og i Oslo, lenge bosatt i München. Han vant anerkjennelse særlig for sine fargeraderinger med historiske eller litterære motiver. Representert med grafikk i Nasjonalgalleriet i Oslo.