Ola T. Lånke, norsk politiker (KrF), cand.theol. Stiftskapellan i Nidaros fra 1989. Medlem av Trondheim bystyre 1991–95. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 1993-2009.