Okshola, grotte i Fauske kommune, Nordland. Etter Tjoarvekrajgge i Sørfold Norges lengste sammenhengende hulesystem med en samlet passasjelengde på 9 500 m. Største dyp 300 m.