Okot p'Bitek, ugandisk forfatter, antropolog og kulturkritiker; særlig kjent for sine to diktsykluser som tematiserer motsetningene mellom en afrikansk og en moderne vestlig påvirket kultur. Song of Lawino (1966; norsk overs. Lawino syng, 1971) er lagt i munnen på en kvinne som angriper den vestlige kulturen og forsvarer skjønnheten i sin acholikultur. I 1970 kom Song of Ocol (norsk overs. Ocol syng, 1974). Begge bøkene bygger delvis på den første boken hans, romanen Lak Tar Miyo Kinyero Wi Lobo (1953) som ble skrevet på acholi og oversatt til engelsk som White Teeth (1989). I Two Songs (Song of Prisoner og Song of Malaya, 1971) tar han opp uretten i det postkoloniale afrikanske samfunnet. p'Bitek utgav dessuten en samling med tradisjonell acholidiktning, Horn of My Love (1974). Disse tradisjonene danner også bakgrunnen for hans øvrige verk. Han utgav også to essaysamlinger om litteratur, politikk og kultur, Africa's Cultural Revolution (1973) og Artist, the Ruler: Essays on Art, Culture and Values (1986). Ellers skrev han analytiske bøker om afrikansk kultur, African Religions in Western Scholarship (1971) og Religion of the Central Luo (1971).