Ogier Ghiselin de Busbecq, flamsk diplomat, forfatter og lærd, keiserlig sendemann i Konstantinopel 1555–62. Gjennom sine skrifter, især Itinera Constantinopolitanum et Amasianum (1581) bidrog han til å klargjøre vesteuropeernes begreper om det osmanske rike. Busbecq beskjeftiget seg med klassisk filologi, historie, paleografi og samlet håndskrifter, innskrifter og mynter (nå i Nationalbibliothek, Wien). Han fant den berømte innskriften Monumentum Ancyranum i Angora. I Legationis turcicæ epistolæ IV gir han en viktig oversikt over levninger av et germansk språk som ble talt på Krim (krimgotisk).