Ogadenbassenget, petroleumsprovins i Etiopia, 350,000 km2 og opptil 10,000 meter tykk lagpakke av sedimentære bergarter. Petroleumsvirksomheten i Ogadenbassenget ble innledet av Standard Oil i 1920.