Oftedal, norsk slekt fra gården Øvre Oftedal i Gjesdal, Rogaland. Slektens første kjente mann er Nils Iversen (ca. 1654–1739). Han var farfars far til lensmann og stortingsmann Iver Svendsen Oftedahl (1780–1842), eier av Madla, og Lars Svendsen Oftedahl (1782–1851), postbonde og skysskaffer. Sistnevntes sønn Svend Larsen Oftedahl (1812–83), som var lærer og bankkasserer i Stavanger, var far til bl.a. sogneprest i St. Petri menighet i Stavanger, stortingsmann Lars Oftedal (1838–1900) og den norsk-amerikanske kirkelederen Sven Oftedal (1844–1911). Stortingsmann Lars Oftedal var far til redaktør, statsråd Lars Oftedal (1877–1932), som igjen var far til lege, statsråd Sven Oftedal (1905–48), redaktør, stortingsmann Christian Stephansen Oftedal (1907–55) og professor, dr.philos. Per Oftedal (1919–92).