Offas dike er den store jordvollen som kong Offa av Mercia ca. 785 fikk laget til vern mot Wales. Vollen, som er ca. 270 km lang og strekker seg fra munningen av elven Dee til Mouth of the Severn (Severnbukta) øst for elven Wye, er opp til 18 m høy, og skråner ned mot en grøft på den walisiske siden.