Offa var en angelsaksisk konge i Mercia fra 757. Han utvidet sitt rike på bekostning av Wessex og de fleste angelsaksiske smårikene anerkjente Offa som overherre. Mercia under Offa var det mektigste av de angelsaksiske rikene sør for Humber.