Satellittsystem, hovedsakelig amerikansk, for global kommunikasjon med håndholdte mobiltelefonapparater. Systemet var basert på bruk av 12 satellitter i middels høye baner, 10350 km banehøyde og 52 grader inklinasjon. Det var planlagt å være operativt i slutten av 1999, men det ble problemer med finansieringen og prosjektet ble nedlagt i 1998.