Odvar Solberg, norsk administrasjonsmann og politiker (A), født og oppvokst på Grünerløkka. 1939-46 var han ansatt på kontoret til Oslo Lysverker, deretter inspektør i Oslo Politinemnd, til han i 1949 ble ansatt som sekretær i OBOS. I noen år var han organisasjonssjef og disponent i NBBL, men vendte tilbake til OBOS som adm. direktør i 1960, en stilling han hadde til sin død i 1967. Han var medlem av Oslo bystyre fra 1947-67, fra 1952 også medlem av formannskapet.