Oddvar Aresvik, født i Halsa, norsk landbruksøkonom. Cand.agric. 1942; cand.oecon. 1949. Professor i landbruksøkonomi ved Norges landbrukshøgskole 1950–67. Arbeidet med landbruksøkonomiske spørsmål i flere land i Afrika og Asia og som økonomisk rådgiver for utviklingen av landbruket i Midtøsten. Ledet arbeidet med den første store landbrukspolitiske utredningen i Norge etter den annen verdenskrig. Skrev bl.a. Farvel til sulten (1970) og Mot sult for fred (1971).