Oddmund Hammerstad, norsk politiker (H), offiser. Leder av Oslo Høyre 1988–92. Statssekretær i Forsvarsdepartementet 1981–86, fast møtende vararepresentant til Stortinget for Oslo 1989–90. Adm. direktør ved Rikshospitalet 1987–89 og deretter spesialrådgiver. Kommunaldirektør i Oslo 1992–99, konserndirektør i Poly Display fra 2000. Hammerstad har vært medlem av flere offentlige råd og utvalg og dessuten engasjert seg i debatten omkring de hemmelige tjenestene, bl.a. i boken Oppgjør med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene (1997).