Odderøya fyr, på øyas sørvestside, opprettet 1832, lysstyrke 13 300 cd, lysvidde 13,8 nautiske mil. Tåkesignal, klokke 1896. Fyret ble nedlagt 1984 og erstattet med fyrlampe. Fredet 1994.