Oddbjørn Evenshaug, norsk pedagog. Cand.paed. 1967. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1980–2004. Formann i Kirkerådet 1991–98. Formann i Det norske lutherske Indremisjonsselskap 1977–83. Han har skrevet en rekke bøker om barn, oppdragelse og utdanning, bl.a. Hvem skal oppdra barna? (1983), Barnet i våre hender (3. utg. 2000), Barne- og ungdomspsykologi (4. utg. 2000), Barnets utvikling. Fra spedbarn til tenåring (1993).