Oddbjørg A. Starrfelt, norsk politiker (A); helse- og sosialsjef, Klepp. Leder av Rogaland Arbeiderparti 1992–98. Stortingsrepresentant for Rogaland 1993–2005.